728 x 90

«آهنگ فقر»

آهنگ فقر
آهنگ فقر

ما طبل فقر می‌زنیم
آهنگ درد

ملودیکای شرم شما را

 

آکاردئون گرسنگی

نغمه‌ٔ زیبایی ندارد

لیک

ما با آن می‌رقصیم

 

و خیابان

با نغمهٔ ما

می گرید

 

گروه شادیبخش!

گروه شادیبخش!
طنین طبلها

کی باز باز نمی‌ایستند

 

به ما بگویید آقا

کدام دست

کدام دست

انگشتان ما را

به صحنه‌ٔ دفتر مشقهامان

باز خواهد گرداند؟

 

م. شوق

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات