728 x 90

«روایت رهایی میهن»

مریم رجوی
مریم رجوی

به‌مناسبت ۳۰مهر؛ روز معرفی

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت

تقدیم به: مریم رجوی

 

 

نامت شادی گمگشته سالیان میهنم است؛

از خزر تا خلیج‌فارس…

و کلامت سرشاری شورش است،

و نیرومندی بی‌شکست یقین؛

در رهایی میهن انقلابها…

در شبانه تردید، در ایلغار خونین قتل‌عامیان،

که «گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر می‌ترسد»…

جنگل جنگل بی‌باکان شورشی از شاخسار تو روییده‌اند،

و با تو در سرزمین قهرمانان،

شورش توانستن‌اند و سرسبزی تنومند برخاستن؛

و سپیده‌دمان بی‌شکست بر پایان شب ستم…

رنجهای بی‌پایان خلقت را،

بر دوشهای خویش نشانده‌ای

و در بارش بی‌امان عشق و فدا؛

دریاوار، محو ستم را نشانه رفته‌ای،

و اینک با تو؛

آرزوهای محال،

از حصار ناباوری،

تا دشتهای بیکرانه یقین

راه آمده است…

و صبح آزادی میهن

در بهار گامهایت بی‌تردید است

 

م. آزاده

 

ـ عبارت داخل گیومه وام از شفیعی کدکنی است