728 x 90

آبان درفش خیزش!

تصویری از قیام آبان ۹۸
تصویری از قیام آبان ۹۸

آبان قیام نسلی جان بر لبش رسیده

با تیر و تیغ شیخان در خون خود تپیده

 

آبان نماد عصیان بر حاکمی تبهکار

غارتگری که خون یک خلق را مکیده

 

آبان نه بزرگی بر حاکمان ظلمت

از سوی ملتی کو غیر از ستم ندیده

 

آتشفشان خشم است این ماه رزم و شورش

توفان ظلم‌سوزش شب را ز هم دریده

 

این ماه آتشین را یاران نازنین را

بار دگر به یاد آر ایام آن رسیده

 

ماه خروش و فریاد یورش به کاخ بیداد

شیخ از هراس آبان رنگ از رخش پریده

 

آبان درفش خیزش در دست نسل شورش

افراشته‌تر کُنیمش تا بر دمد سپیده

 

خلقی که عزم کرده کز بند گردد آزاد

بی‌شک بهای آن را با جان و دل خریده

 

آنگه که باز آید آزادی و بهاران

عطر و نسیم آبان بر قامتش وزیده

 

گودرز – آبان ۴۰۰

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات