728 x 90

آتش اهورایی…

آتش اهورایی
آتش اهورایی

شب چهارشنبه سوریِ زیبا

خنده بر لب نشاط در دلها

آوَرَد با شرارهٔ آتش

آتشی پر زبانه و سرکش

جشن آتش در آستان بهار

مژده دارد ز گلشن و گلزار

نور و گرما هوای نوروزی

رهنمایی به سوی پیروزی

هرچه باشد نشان اهریمن

پاک سازیم از تمام وطن

تیرگی شب و زمستان را

هر نماد و نشان شیخان را

با جسارت در آتش اندازیم

تا که «طرحی نوین دراندازیم»

آتشِ این شب اهورایی

جلوه‌یی از شکوه و زیبایی،

هست از این رو که اهرمن‌سوز است

رهگشایی به سوی نوروز است

دختران دلیر این میهن

پسران شجاع و شیراوژن

رهگشایان به جانب فردا

آتشی هر کجا کنند بپا

تا زُدایند از بن و بنیان

هر چه باشد نشانی از شیخان

 

 گودرز - ۱۸اسفند ۹۶

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات