728 x 90

آتش بیداد!

سحر خدایاری
سحر خدایاری

برای سحر خدایاری و همهٔ زنان و دخترانی که در آتش بیداد حاکمیت آخوندها سوختند

 

دختری در آتش بیداد سوخت

از جفای شیخ استبداد سوخت

درد او درد زنان و دختران

با دلی پرکین و با فریاد سوخت

عاشق زیبایی شور و نشاط

در غم یک لحظه آزاد سوخت

مرغکی آبی شکار جغد شد

بعدِ نهی از منکر و ارشاد سوخت

چهل سال با مقدم منحوس شیخ

باع‌های سوسن و شمشاد سوخت

هر کجا شور و نشاط آدمی است

در هجوم لشگر بیداد سوخت

صدهزاران بیشماران یاسمن

سالها در این خراب‌آباد سوخت

لیکن این قانون با رزم زنان

بایدش از اصل و از بنیاد سوخت

دیر نیست آن روز فتح و افتخار

تا ببینند ریشه بیداد سوخت

نظم شیطانی این اهریمنان

همره قانون استبداد سوخت

دختران با فخر گویند اینچنین

کاخ شیخ و خانه شیّاد سوخت

 

گودرز - شهریور ۹۸