728 x 90

آخوند جلاد و ریشه‌کنی فساد

اختاپوس فساد
اختاپوس فساد

کنون بحث روز است رانت و فساد

دلار است و شیخ است و جیب گشاد

شب و روز درگیر این ماجرا

ز اصلاح‌طلب تا ولایت‌گرا

یکی خوان یغمای بی‌انتها

بُوَد باز و شیخان به گردش رها

ببلعند از آن ز هر دو جناح

نه بیم از سؤال و نه حس از گناه

دوصد باند غارتگر کاردان

گهی آشکارا گهی در نهان

ز دولت ز مجلس ز اهل «قضا»

همه غوطه‌ور گشته در این فضا

ز اصحاب «آقا»‌ و از « بیتِ»شان

همه مافیایی و عظمانشان

بچاپند ز اموال این مملکت

بُود دین و ایمانشان منفعت

چو دعوای قدرت بالا گرفت

پَرَش همچنین بیت آقا گرفت

پریدند به هم آن دو دانه درشت

که دارند هر یک باندی به پشت

نمودند از هم افشاگری

ز این کاخ و آن حوزه لاکچری

در این دزدبازار و این گیر و دار

همای عدالت شده آشکار!

بشد شیخ جلاد منادی «داد»

که تا بر کَنَد ریشه هر فساد

فسادی که رأسش «آقا» بود

تَهَش بیت هر شیخ و ملا بود

وزیر و وکیل قاضی و پاسدار

«همه با هم» هستند در این شمار

کنون شیخ جلاد کجا رو کند

بگو بیت آقای خود بو کند

چو جلاد گردد ضدفساد

هر آنکس ندید، رفت عمرش به باد

ولی خشم ملت کند سرنگون

نظام سراسر فساد و جنون

 

گودرز - شهریور ۹۸