728 x 90

آدرس لعن و نفرین!

نه کاخ سفید بلکه پاستور
نه کاخ سفید بلکه پاستور

روحانی: «مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر می‌خواهند لعن و نفرین بکنند این لعن و نفرین آدرسش کاخ‌سفید در واشنگتن است آدرس اشتباه کسی به (مردم) ندهد»

»آن شیخ دغلباز چنین گفته به ملت

از من نکنید این همه هر روزه شکایت

بر من نکنید لعنت از این مشکل و کمبود

این کاخ‌سفید هست کنون لایق لعنت

دیگر ندهید آدرس ناراست به مردم

آدرس واشنگتن بُوَد ای اهل بصیرت

گر روزبه‌روز قیمت اجناس صعودی است

تحریم بُوَد مجرم و سرمنشأ و علت

من را نکنید سیبل در این آخر عمری

ماییم فقط صاحب یک منصبِ دولت

دادند در این باره به او پاسخ بسیار

از غیرخودی تا خودی و بیت ولایت

گویند به او مردم هر برزن و هر کوی

خود را نزن ای شیخ به بیغی و حماقت

ملت سبب فاجعه را نیک بدانند

آدرس بُوَد آن مرکز و آن بیت ولایت

در گفتن هر مهمل و هر حرف مزخرف

دیگر نکنی شرم و نه یک ذره خجالت

این شرم بوَد ویژه انسان نه بهائم

از اهل بهائم نشود کرد شکایت

آن رهبر و آن مرشد و عظمای عزیزت

او هست سر و منشاء هر جرم و جنایت

هم تو و هم رهبرت این اختاپوس پیر

شایسته بود بهر شما لعنت و نفرت

آن روز که ملت بکند شورش و عصیان

آتش بزند کاخ یزیدی ولایت

نزدیک بود، کم بنما ناله و افغان

پایان بپذیرد دگر این حرف و حکایت

گودرز – مهر ۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4e193f7f-80bb-4cc8-9fd9-250aae93bf02"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات