728 x 90

تا آفتاب...

همیاری با سیمای آزادی
همیاری با سیمای آزادی

                                                                                                                تقدیم به همیاری آنان که به سیمای آزادی کمک می‌کنند تا صدای مردم ایران را برساند


تا آفتاب ترانه‌ای باشد،

بر لبان همه‌ٔ سپیده‌ها

تا باران همنشینی باشد

برای درختی در حاشیه‌ٔ کویر

شاعران باید با کلماتشان بیایند

و عاشقان با دلهایشان

 

تا اشک

تنها از چشمان شادی بجوشد

شاعران باید بگریند

جوانان باید بجنگند

 

تا عطر نان

مشام شهر را پر کند

مادران باید فریاد بکشند

 

و ما روانه‌ایم

شاعران

عاشقان

جوانان

مادران

همه برای آفتاب و باران و شادی و عطر نان

آنجا

دستانی برای فشردن

حنجره‌هایی برای سرود

و بازوانی برای حلقه کردن

در انتظار ماست

 

م. شوق

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات