728 x 90

«اتوبوس مجانی»!

اتوبوس مجانی!
اتوبوس مجانی!

اخیراً سلطنت جویی ز حسرت

کلامی گفت در اوج بلاهت

 

من آن هستم که چندی پیش گفتم

منم مشتاق و بیتاب وکالت

 

که تا راهی برایم باز گردد

شوم شایان «ساپورت» و عنایت

 

نشانندم به تخت پادشاهی

شوم فرمانروا شاه جوانبخت

 

از این شاهزاده و شاه مجازی

شوم شاهنشهی در واقعیت

 

اتوبوسی کنون مجانی و مفت

شده آماده بی‌هر رنج و زحمت

 

«همه با هم» سوار این اتوبوس

بیایید تا رویم سوی ولایت

 

منم راننده و تصدیق دارم

شوم از چند جایی هم حمایت

 

به مقصد می‌رسانم کاروان را

در این ره می‌شوم هر آن هدایت

 

به این عالیجناب شورشگری گفت

ز روی تیز هوشی و درایت

 

کمی «دیر آمدی ای یار سرمست»

چه با کارت اتوبوس یا وکالت

 

گذشت آن روزگار میوه چینی

زمان غدر و استبداد و غارت

 

که چون «جمبوجت» مجانی شیخ

ز راه آید اتوبوس رذالت

 

خیابان است و شورش چاره کار

سلاح آتشین در دست ملت

 

سرافرازی از آن خلق ایران

نه شاه و شیخ گوید با شجاعت

 

گودرز – بهمن ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/63d84ad7-e701-4cc2-9cb8-76bec227fc01"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات