728 x 90

از تلخ و شیرین بیشه‌های پلک

از تلخ و شیرین بیشه‌های پلک
از تلخ و شیرین بیشه‌های پلک

کسی بی‌کتاب و نیمکت و قلمت کرد

کسی هیاهوی کوچه‌ات را دزدید

کسی حسرت سینما را بر دلت نشاند

کسی شادی معصوم چشمانت را تاراند

کسی افق کودکی‌ات را پاک کرد؛

آن که از یک عالمه زندگی

تنها آدرس چهارراه «اعدام» را به چشمانت داد!

 

 ۱۸بهمن ۹۶

 

*** *** ***

 

زندگی

فواره‌ی ناگهانی موسیقی‌ست

و شکوفه‌های سفید دریا

که بر صخره‌ها بوسه می‌کشند...

 

۲۸بهمن ۹۶

 

*** *** ***

 

 

قاصدک!

باد از خضاب کدام شبگرد عاشق می‌آید

که چنگ بر گیسو می‌کشی؟

 

هان!

 «از کجا

از چه خبر آوردی؟»

 

اسفند ۹۶

 

س.ع.نسیم

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات