728 x 90

اقتدار نیم‌سوخته!

اقتدار عظما!
اقتدار عظما!

صدر تا ذیل نظام هستند جمله گیج و ویج

دولت و مجلس سپاه تا جیره‌خواران بسیج

ضربه‌های سخت و مرگ‌آور فرود آمد مدام

بر بناگوش و ملاجِ رأس فرتوت نظام

سیل غرّانی روان شد «فتنه»‌ بود یا «اغتشاش»‌

هر چه بود از آن ولایت شد حسابی آش و لاش

بانک‌های غارت دارایی «مستضعفین»

سوختند در آتش سوزان و خشمی آتشین

حوزه‌های جهل و صدها مرکز جرم و فساد

منهدم یا شعله‌ور گردید و ملت گشت شاد

نیم‌سوخته، درب و داغان، حال و احوال نزار

حال، «آقا» با چه رویی دم زند از اقتدار

شورش و رزم جوانان وطن بنیان‌کن است

بهر آزادی میهن عزمشان چون آهن است

 

گودرز –  آذر ۹۸