728 x 90

اقرار!

موشک‌پرانی عظما
موشک‌پرانی عظما

نبود ار حضرت «آقا» خبردار،

از آن شلیک و آن پرواز خونبار

به دستور و به فرمان چه کس بود

که آن پرواز را کردند کشتار

ز یک‌سو می‌کُشد خلق خدا را

ز سویی هست از ملت طلبکار

بگیرد«انتقام سخت»و سنگین

ولی از ملت این خون‌ریز غدّار

به حاشا کردن صدها جنایت

تخصص دارد این شیخ تبهکار

زند بر خال موشکها، ولیکن

به بال آن هواپیما و طیّار

کُشد یک آن صد و هفتاد و شش‌ کس

ز بس باشد فقیهی خوب و غمخوار

بدینسان اقتدارش را نشان داد

در آن روز آن سپاه جور و جرّار

چنان با قاطعیت کرده شلیک

که گویی می‌کُشد نیروی کفار

سپس رگباری از اخبار مجعول

یگانه راه و چاه حفظ اسرار

چنین است پایهِ اصل ولایت

دروغ و حیله و ترفند و انکار

ولی خورشید تابان حقیقت

نمودش خوار و مجبورش به اقرار

جنایت با فضیحت گشت ادغام

نظام و رهبرش در آن گرفتار

 

گودرز – دی ۹۸

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات