728 x 90

انسان تمام

علی (ع)
علی (ع)

شعری برای حضرت علی

شب احیای ما سوگند بار است

قسم بر نام یک تن، بیشمار است

تمام نقشه‌های راه این نسل

همه عکسی ز راه یک‌ سوار است

تعجب می‌کنم از ذات این نام

که تاریخ شرف را اعتبار است

بدون او نمی‌شد راه را رفت

خصوصا در رهی که تیغ بار است

کجا نامی از او شد بیشتر لعن

ولی رهپویی‌اش، باز افتخار است

کجا پیدا نمایی کشته‌ای که

جهان زنده از او برقرار است

اگر انسان، «تمام» خویش را جست

بگو عکس «تمام» ات! آن نگار است

برو تاریخ! تا روزی که انسان

شود آنی که از او انتظار است

به روی جاده‌ها بنویس این راه

مسیر حق به سوی کردگار است.

برای راهبندان شب ظلم

سلاح رهگشایی ذوالفقار است.

م. شوق – ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۰