728 x 90

انقلاب از باتوم‌هایتان بالا خواهد رفت

سرکوب در نازی آباد
سرکوب در نازی آباد

پس از دیدن فیلم هجوم وحشیانه و گله‌وار گزمه‌های خامنه‌ای به یک جوان در «نازی‌آباد»

 

گزمه‌های اخفش خامنه‌ای!

خیابان‌ها را

در جست‌وجوی انقلاب

مستانه گز کنید

انقلاب از باتوم‌هایتان بالا خواهد رفت

و ترس را

در شما خواهد بیخت

زود است با دیدار پرهیب توفانی این خلق

چشمانتان هنگ کند.

 

«نازی آباد»

یا «چیتگر»

فرقی نمی‌کند

در هر کجای این آتشخاک

نام شما را جراحی خواهیم کرد

با خنجرهایی از اراده و سوگند

 

تاریخ از این سلسله‌های جنایت

بسیار دیده است

بادهای عبرت

در نقشهٔ دنده‌های «هیملر»

و جهنم مخوف «شوتز اشتافل»

عبرت‌وار فلوت می‌نوازد

 

قسم به نام پر قدرت خشم

خواهیم‌تان یافت

حتی اگر نامتان را

عبور زمان شسته باشد

از خاطرات سنگریزه‌های خیابان

و گلوله‌یی که هر روز شلیک می‌شود

بر چشمان نیم‌سوی جوانی لت‌کوب

در دهان مبهوت خیابان

 

علیرضا خالوکاکایی (ع. طارق)

۱۱ آبان ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a4f8ddb7-a8b8-44ff-a146-2df5d366123d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات