728 x 90

انگار درختی بود

قهرمان ملی قیام نوید افکاری
قهرمان ملی قیام نوید افکاری
تقدیم به نوید افکاری

انگار درختی بود،

از جنس درختان آزاد،

ریشه در خاک داشت،

اما!اما!

میلش به آسمان بود،

و نمی‌خواست در خاک ماندن را،

آخر او،

از پوریای ولی ناخوانده‌ها شنیده بود،

و از کورواغلی داستانها در خاطره‌اش زیاد دور نبود،

پدر و مادرش،

از تختی و خبیری،

از کوشالی و رزاقی،

و شاید از جاودانگی،

بسان بابک و سیاوش،

برایش همیشه می‌گفتند،

و او نیز،

قاف* را در خیال،

همیشه زمزمه داشت

پاورقی:

*منظور کوه قاف است

از: نعمت. ح