728 x 90

ایران ببین! من معلمم

ایران ببین! من معلمم
ایران ببین! من معلمم

ایران ببین! من معلمم

نخستین رسالت من، تمرین دانش ممنوع آزادی است

 

...

در انتشار ویروس نفس‌کش جهل

از رگان لگدکوب میهن من

و تعزیر آفتاب

بر پنجره‌های شکسته‌ٔ نور

الفبای نخست

هم‌چنان

«آ» مثل «آزادی» است؛

«ب» مثل بهاری که به مسلخ رفت؛

«بهار آزادی»

 

ایران ببین! من معلمم

 

جوانه‌های آفتاب

از فروغ نگاه عاصی من الهام می‌گیرد

من برای دانش‌آموزانم

غرور قله‌های نقاشی

و امتداد آبی رود

تا رگان فتح فردایم

بغض کودکان بی‌کتاب و کلاس

سوخت‌بار واژه‌های ممنوع من است

 

ایران ببین! من معلمم

فرشته‌ٔ نثار و دانش و عشق

 

دانش‌آموزان ببینیدم!

ایستاده بر صلیب استبداد

این اولین شعر درس ناسروده‌ٔ من بود.

 

 

ع. طارق
۲۲آبان۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات