728 x 90

اینجا دانشگاه است

اینجا دانشگاه است
اینجا دانشگاه است

اینجا دانشگاه است

میوهٔ درس نخستینش

تقدیس چکاچاک طنین آزادی

در فرود شمشیری بر رگان تن خویش

سفر از قلب نبودن تا هم‌بودی و پیدا گشتن در خون

اینجا دانشگاه است

لحظهٔ سبز ملاقات دانش با زیبایی و آزادی

کوره‌ای سرخ مهیا شده در معبر تفتانیدن قلب

ذوب گشتن در عشق؟

عشق بهروزی خلق

اینجا دانشگاه است

درس بخشیدن آموزهٔ خویش

به یتیمی لرزان اشک

خفته در پاشنهٔ سرد خیابان غروب

اینجا دانشگاه است

پرورشگاه حنیف و جزنی

اینجا دانشگاه است

ترم تا ترمش،

درک دانایی درد‌

فصل تا فصلش

مشق تاکتیک نبرد

اینجا دانشگاه است

درس نخستین‌اش، آزادی

ع. طارق

۱۵آذر۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/25f819ac-d894-4c26-85ad-e0746e2a6f1e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات