728 x 90

ای شیخ...

             ای شیخ .  .  .
ای شیخ . . .

ز کجا آمدی ای دیو که بودی ای شیخ

بدتر از هر چه هیولا تو بودی ای شیخ

تو چه هستی که فقط مکر و شررات داری

گوی سبقت تو ز شیطان بربودی ای شیخ

چهل و یک سال تو دارایی یک ملت را

بردی و خوردی و غارت بنمودی ای شیخ

ای که آباد نمودی همه قبرستانها

ملتی را تو عزا دار نمودی ای شیخ

بهترین پاکترین مردم این میهن را

سالها کشتی و تعزیر نمودی ای شیخ

جنگ و ویرانی و مرگ و ستم و ماتم را

روز و شب بر سر منبر بستودی ای شیخ

حق آزادی یک ملت و یک میهن را

نفی کردی همه را غصب نمودی ای شیخ

کلماتی که همه پاک و مقدس بودند

تهی از معنی و آلوده نمودی ای شیخ

همه ایام وطن شیون و زاری کردی

خنده و شادی دلها بربودی ای شیخ

شرح اعمال تو افزون ز دو صد مثنوی است

حاکم سفلهٔ جبار تو بودی ای شیخ

حاصل آنچه بکردی در این دهها سال

آتشی بهر خود آماده نمودی ای شیخ

شورش و خیزش بنیان کنی‌ات در پیش است

به سوی مزبله در حال فرودی ای شیخ

گودرز - فروردین ۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4ec7b186-1467-4427-a4a7-1481a4e9f4ea"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات