728 x 90

ای عاشقان ای عاشقان...

طلوع خورشید
طلوع خورشید

ای عاشقان ای عاشقان، دروازه‌ها را واکنید

یار آمده تا با شما، این خلق را شیدا کنید

از کوه و از صحرا همه، تنها و یا با هم‌همه

اندر دل میدان شهر، با هم همه غوغا کنید

آذین در هر خانه‌ای، بر مسجد و میخانه‌ای

یک یک سر دروازه‌ها، گلدسته‌ها بر پا کنید

جام جهان در دست او، کوه دماوند جای او

با ما بیائید پیش او زنجیرها را وا کنید

صیاد اگر دام افکند، یا پیش پا چاهی کند

صیاد و دام و چاه را باید که در دریا کنید

ما پاک دینیم و حنیف، گفتار با کردارنیک

با کاوه‌ٔ ایران‌زمین ضحاک را رسوا کنید

دردل اگر شیر ژیان پنهان اگر دارید عیان

باید نمائید این زمان آئین مهر بر پا کنید

حامد.ع.ر  از تهران

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/921e7f6e-89be-43c9-ae3c-d8ad53af8f54"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات