728 x 90

«باک خالی برجام»...

باک خالی برجام
باک خالی برجام

بُوَد این حرف اصحاب ولایت

ز رأس کار تا اشخاص گمنام

همه دلواپسیم از بهر برجام

دعایش می‌کنیم از بام تا شام

برای ما عزیز و نازنین است

اگر چه می‌دهیمش فحش و دشنام

برای ما بسی خیرات دارد

کند در رفع تحریم کار و اقدام

دلار آمد به انبان و خزانه

که میلیاردی بود آمار و ارقام

بشد خرج نیاز مستمندان

بسیجی و سپاه قدسِ در «شام»

همه خوشحال و مسرور زین هدایا

ز آقازاده تا «سرباز گمنام»

و لیکن دیگر آن دوران شیرین

زمانش هست دیگر رو به اتمام

 «ظریف» دیگر ندارد حال سابق

نمی‌نازد به دستاورد برجام

نباشد باز نیشش تا بناگوش

شده یک ورشکسته تیره فرجام

چرا که سمبه پرزور است و ایشان

ندارد لابی‌یی از بهر اقدام

هواپیمای ایشان مانده بی‌سوخت

بشد مشمول تحریم عمو سام

در آلمان نیست گویا پمپ‌بنزین

شده خالی ز بنزین باک برجام

از این نوع خواری و ذلت از این پس

فراوان هست در هر پیچ و هر گام

به عظما گو کند خود را مهیا

برای آنچه لازم هست و الزام

بریزد انتهای راه بن‌بست

دو سه جام دگر جانانه در کام

 

 اسفند ۹۶- گودرز

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات