728 x 90

بحرانهای ولایت!

بحرانهای ولایت!
بحرانهای ولایت!

«حضرت آقا» فتاده در هراس

از سرش بیرون زده هوش و حواس

از زمانه خسته و دلخون شده

زین همه دلواپسی مجنون شده

بر سرش بحران بارَد روز و شب

جان شیرین خواهدش آید به لب

پاسدارانش جایشان درصد «لیست»

لایق این جای جز پاسدار نیست

سیل گشته حلقه‌ای در گردنش

ملت ایران تماماً دشمنش

اف.ای.تی.اف شده پاپیچ او

معضل و بحران پیج در پیچ او

می‌شود ممنوع فروش نفت و گاز

این خبر باشد برایش جانگداز

خرج «حزب‌الله» و «حوثی» و «اسد»

از کجا زین پس به ایشان می‌رسد

زان دویست میلیارد دلارش بعد از این

می کند آیا هزینه بهر دین

سرپاسدارِ جدیدش گیج و ویج

بهر دلداری پاسدار و بسیج

هارت و پورت می‌کرد چنان با اقتدار

تا نگردد درد «آقا» آشکار

امت دلواپس و نالآن همه

زین همه بحران دارد واهمه

دورهٔ‌ بحران در بحران شده

حال «عظما» زین همه داغان شده

می شمارد روز و شب را او کنون

در کدامین روز گردد سرنگون

گودرز - اردیبهشت ۹۸

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e1bc4788-9b06-41ae-8f68-ecd52bc1a1aa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات