728 x 90

برای اعتصاب دلیرانه کارگران تأسیسات و پالایشگاههای نفت، نیشکر هفت‌تپه و …

اعتصاب کارگران هفت تپه
اعتصاب کارگران هفت تپه

اتحاد و اعتصاب و انقلاب!

سرتاسر وطن همه در رنج و در عذاب

از فقر و از فلاکت و از قحط نان و آب

جانها به لب رسیده دگر زین همه ستم

ای هموطن زمان خروش است و انقلاب

بنگر تو میهن‌ات که در اشغال دیو و دد

ما را کند به موسم سختی چنین خطاب

برخیز بهر یاری این میهن اسیر

وقت است تا برای نجاتش کنی شتاب

خورده است خون مردم محروم و رنجبر

شیخ شریر که چهره فرو برده در نقاب

افکنده‌اند نقاب ریا را زچهره‌اش

آن شب شکن یلان سلحشور راهیاب

افزون ز صد هزار از این سرو قامتان

جانباختند به راه رهایی و انقلاب

در امتداد راه رهیدن ز جور شیخ

با اتحاد و شورش و فریاد و اعتصاب

ره باز کن به جانب آزادی از ستم

راه قیام و شورش و پیکار و انقلاب

بنیاد این ولایت ملعون شیخ را

با آتشی عظیم بکن بر سرش خراب

جای درنگ نیست به‌پاخیز هموطن

بر خصم خلق و میهن خود حمله چون شهاب

گودرز – مرداد ۹۹