728 x 90

برای روزهای زجر اندر زجر اندر زجر

زلزله خوی
زلزله خوی

تو هر دم می‌نویسی روزهای سالگرد فجر

و می‌خوانیم ما این روزهای تلخ‌تر از زهر

جوانان بسته در سلول در سلول در سلول

تمام ملت ما مانده زیر فقر اندر فقر اندر فقر

و جانها می‌فتد از دار هم‌چون برگ بعد از برگ

و خونها می‌رود پرموج اندر نهر اندر نهر

دهان مردمان پر «مرگ بر... ای مرگ بر... ای مرگ»

و شورش می‌رود در شهر بعد از شهر بعد از شهر

و راه چاره‌ٔ تو زور بعد از زور بعد از زور

و راهی چاره‌ٔ ما قهر بعد از قهر بعد از قهر

اگر پرسی تو از من سرنوشتت چیست در پایان
بگویم گور بعد از گور هم در شعر و هم در نثر
م. شوق

۱۲ بهمن ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f3ae2ffa-4967-4c9d-8741-4ea21d55f795"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات