728 x 90

برای فروغ جاویدان

ابراز احساسات مردم نسبت به رزمندگان آزادی در عملیات فروغ جاویدان
ابراز احساسات مردم نسبت به رزمندگان آزادی در عملیات فروغ جاویدان

یادم آید شب افروختن آتش رزم
آن فروغِ همه در خاطره‌ها جاویدان
آن زنان، آن مردان،
که ز خود بگذشتند
همه در جوش و خروش
با سبدهای گل نسترن و یاس به دوش!
تا به ایران اسیر
عشق و آزادی را بازآرند
و چه خونی به سراپرده‌ٔ این خاک غمین ریخته شد...
زیر آوار سکوتی تب‌دار
بذر فریاد و قیام و فوران بود انگار
اینک این جنگل بی‌خواب و خزان را تو ببین
به یقین جوشش آن
به یقین کوشش آن
چشمه‌ای دارد در عمق زمین!
نام آن چشمه‌ٔ صدق است و فداکاری در ژرف زمان
نام آن شعله پرنورِ فروغی همه در خاطره‌ها جاویدان...

الف. مهر