728 x 90

برکات دفاع مقدس!

کشته‌های جنگ ۸ساله
کشته‌های جنگ ۸ساله
خامنه‌ای در سالگرد شروع ضدمیهنی گفت:
«دفاع مقدس برای ملت ایران برکات، بشارت‌ها، پیشرفتها و طراوتهایی به ارمغان آورد»

گفت عظما که جنگ هشت ساله

هم‌چنان دلپذیر و با حاله

بهر ما منبع بشارت بود

هشت سالش پر از طراوت بود

برکاتش بسی فراوان است

پخش اندر تمام ایران است

ارمغانی که داشت و دارد آن

آدمی می‌شود از آن حیران

از دو میلیون نفر که شد کشتار

یا که معلول و موجی و بیمار

کودکان را به روی مین بردن

با کلید بهشت بر گردن

شهرها روز و شب مُصیبتگاه

ماتم و اشک و ضجّهٔ جانکاه

بانگ «آهنگران»و وصف «شهید»

نوحهٔ مرگ موسیقیِ جدید

شهرهایی که درب و داغان شد

سه هزار روستا که ویران شد

میلیونها نفر شد آواره

در بدر بی‌پناه و بیچاره

این همه مرگ و رنج و درد و غم

قیمت «رفع فتنه از عالم»

اینچنین است «بشارت» شیطان

که تجلی نموده در شیخان

……… .

گفت رندی به حضرت رهبر

ای ولیِ فقیهِ افسونگر

فقر و مرگ و فنا و ویرانی

برکت بود برای ایرانی؟

نامقدس، کثیف، ضد وطن

جنگ منحوس شیخِ اهریمن

«برکات» و «بشارت» آن جنگ

نیست چیزی بجز خیانت و ننگ

آنچه باید بشارتش را داد

روزِ از ریشه کندن بیداد

روزِ از پا فکندن دشمن

جشنِ فتح و رهایی میهن

گودرز - ۲مهر۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/06fc41d3-2d92-48e6-9bcb-55dc45c5c8f9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات