728 x 90

«بسته اروپایی»

برجام اروپایی!
برجام اروپایی!

یک مرید «آقا» گفت، مضطرب سخن‌هایی

داستان ما باشد، مضحک و تماشایی

سرنوشت این برجام، گشته تلخ و بدفرجام

تکیه‌گاه آن باشد، بستهٔ اروپایی

نقطهٔ امید ما، ا ین بُوَد که آیا هست

اندرون این بسته، مختصر مزایایی؟

راه ما شود بسته، گر نباشد این «بسته»

نفت و گاز و میعانات، صادرات دریایی

اهل فن در این باره، جملگی بر این قولند

«چهار و یک» نخواهد داد، بیش از این هدایایی

اندرون این بسته،‌ رنگی ار «مشوّق» نیست

ما ندیده‌ایم چیزی، از طریق بینایی

ما شدیم از این بسته،‌ ناامید و دل‌خسته

با تعارفات پوچ، می‌شویم پذیرایی

حال و روز ما هم‌چون، حال و روز برجام است

در اتاق «آی.سی.یو» وضع و حال گویایی

آنچه می‌شود احساس، رنگی از خطر دارد

دَم بدَم دهد هشدار، حسّ تیز بویایی

آنچه گفته روحانی، در مقابل تحریم

بوده یک رجزخوانی، در هراس و تنهایی

هارت و پورتِ او باشد، هم‌چو پارس خوابیده

نخ‌نما دگر گشته، این شگرد عظمایی

با یکی غلط کردن، مهره‌ای هراساًن گفت:

سدّ تنگهٔ هرمز، ما نگفته‌ایم جایی

بوی مرگ و الرحمان،‌ هر کجا شده پیچان

چاره‌ساز نخواهد شد، بستهٔ اروپایی

 

گودرز - ۱۸تیر ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات