728 x 90

بنیانگذار سازمان پیروزی‌ساز فدا

تنها هماورد...
تنها هماورد...

تقدیم به حنیف کبیر بنیانگذار

خالق کبیر فدای سرفرازانه همه چیز

به‌مناسبت پنجاه و هشتمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

آنگاه که در شکنجه‌گاه دژخیم خروشیدی:

«مرا برای اعدام ببرید آماده‌ام»

شکست ستم را در میهنت رقم زدی

و سازمان سراسر شرافت و فدایی که بنیان گذاشتی

دربلندای پرتبرک «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم»

تاریخ میهنت را

در پیروزی بی‌شکست رنج انسان جاودان نوشت…

و تو

ای سردار سراپا طهارت فدا

در رهروی پیروزی ساز از پاکبازی جاودانه «آل عبا»

در «تنگ آن عبا» جا گرفتی! …

و سازمانی که در شکوه فدای بیکرانه‌ات بنا گذاشتی

با مسعود، ناخدای رنج انسان،

در فراز قله فدا، پنجاه و هفت سال،

«تیغ کشیده است برستم» …

تو عصیانی‌ترین فدای تاریخ میهنت

و یارانت سعید و ناصر، تاریخ‌سازان میهن شهیدان،

پیروزی خلق تان را ذکر سپیده دمان میهن کردید

و مسعود دریاوار،

آن را تا هویت مجاهدانت در سراسر میهن راه برد…

و اینک فدای بیکرانه سازمانت

بهار پیروزی بی‌تردید میهنت را رقم زده است…

آه‌ای سردارفدا

نامت هماره ورد زبان هاست…

م. آزاد

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/14fa6148-1ebb-4c54-8e95-cc124b430e34"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات