728 x 90

شادی به دل و به لب ترانه

شوری است به‌سر در این زمانه

نوری است به دل در این شبانه

در شهر که زادگاه مهر است

اهریمن و دیو کرده لانه

عمامه به‌سر دو مار بر دوش

ضحاک ستمگر زمانه

آتش بُوَدَش فقط سزاوار

سوزنده و سرخ و پر زبانه

این است و جز این نباشد و نیست

پایان پلیدی زمانه

یاران همه انجمن نمایید

همبسته و همدل و یگانه

آتش بدهیم جواب آتش

این پاسخ ماست در این زمانه

هرساله به پیشواز نوروز

شادی به دل و به لب ترانه

آتش فکنیم به هر نمادی

کز شیخ بُوَدَش در آن نشانه

اینسان برسد خجسته نوروز

با لشگر خود ز هرکرانه

     

                              گودرز - اسفند ۹۶

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات