728 x 90

بگیر آزادی!

شهدای حماسه ۱۹فروردین ۱۳۹۰
شهدای حماسه ۱۹فروردین ۱۳۹۰

تقدیم به سینه سپرکردگان قهرمان مجاهدان ۱۹فروردین ۹۰ در

شهر اشرف که حماسه‌یی بی‌نظیر در تاریخ معاصر ایران آفریده‌اند.

و به‌خصوص ۳۶مجاهد قهرمانی که خونشان سند گلگون این حماسه شد.

 

 

بگیر آزادی! این جانها نثارت          فدا کردیم بهر نوبهارت

سپردیم این زمان اینجا امانت          بخاک اشرف این خونین دیارت

بگیر آزادی! ای عشق خلایق!          نگـه‌دار این جواهرها کنارت

گل امروز ما منصور ما بود              یکی از کهکشان بیشمارت

درون چشمهایش می‌درخشید         تمام عمر تابنده شرارت

یکی سالار از این کاروان بود           از آن سردارهای نامدارت

هزاران بوته گل کرده‌ست فدیه       چنین نسلی که بوده بی‌قرارت

بخوان بر سنگهاشان نامها را              صبا آنجاست آن هم مازیارت

ببین آن مهدیه و آن اکبر ماست         فدا بنموده جان در کارزارت   

سی‌وشش یار اینجا خفته بنگر         فشانده خون رگ در جویبارت

دل ما بسته بر جانهایشان هست          غم ما نیک داند کردگارت

بدان چندان عزیزی نزد این نسل       که درهایی چنین کرده نثارت

بگیر این خون و این جان عزیزان       به بار و بر نشان آن برگ و بارت

فدای میهن و خلق اسیرم                    ببر با خویش با صدها هزارت

بگیر آزادی این جانها نثارت.

 

                                                                                   م. شوق

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات