728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در تهران و اهواز + فیلم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان البرز  در تهران

روز سه‌شنبه ۲۸فروردین ۹7غارت‌شدگان مؤسسه اعتباری توسعه البرز  در تهران در مقابل بانک مرکزی رژیم تجمع اعتراضی برگزار  کردند و خواهان اموال به غارت رفته خود شدند.

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه آرمان وحدت در اهواز

جمعی از غارت‌شدگان مؤسسه آرمان وحدت در اهواز امروز سه‌شنبه ۲۸فروردین 97؛ در مقابل دفتر سرپرستی شعب استان خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند و درب  ورودی آن را گل‌مالی کردند.

آنها شعار می‌دادند:

ملل ورشکسته روی پول ما نشسته

جوادی حیا کن پول ما را رها کن

ملل ورشکسته رو پول ما نشسته

دولت به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی

مرگ  بر سیف

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات