728 x 90

ترانهٔ سحر

ترانهٔ سحر
ترانهٔ سحر

سحر برای شب آسمان ترانه نوشته

ترانه‌های پر از شور و شادمانه نوشته

بیا بیا برویم از کویر این شب کین

که عشق بر فلقش شعر عاشقانه نوشته

یکایک کلماتش سفید و شب شکن اند

ترانه‌ای که سحر در دل شبانه نوشته

قدم گذار که خود، راه رهبری کندت

چنان که حضرت عطار، عارفانه نوشته

خریده‌ام ز سحر دفتری هزاران برگ

که عشق بر ورقش مشق شاعرانه نوشته

به برج و باروی کینه بیا که حمله کنیم

که بر جدار و درش حکم تازیانه نوشته

ببین که بر رخ شب، خون عاشقان خطی،

ز کهکشان شهیدان جاودانه نوشته

م.شوق
۳۰شهریور ۱۳۹۸