728 x 90

«تصویر فرود خمینی از هواپیما»

فرود خمینی از هواپیما!
فرود خمینی از هواپیما!

تصویر،

آمد

در ساعتی که قلب زمان، از هول،

ایستاده بود

یقین بدان که اگر

از هول و از دریغ باز نایستاده بود

به ما می‌گفت، که آن زمان چه ساعت نحسی بود.

هر گام بر پلکان فرودش

فصلی ز هول بود

کسی چه می‌دانست؟

نه!

کسی که می‌دانست، در بین ما حضور هم داشت

اما اگر به ما می‌گفت،

صدای مظلومش، در ازدحام صداها می‌ماند

و اینچنین آمد، و هر فرود قدمهایش

فرود وحشت و دردی بود

بر فرش سرخ استقبال!

هر گام او نزول خنجری

بر سطح پوست اعتماد بود

 

م. شوق

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/17e83534-214e-4c26-8660-3f0d15db3f8b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات