728 x 90

تعزیر!

شکنجه
شکنجه

چهل سال درفش و داغ و تعزیر

زندان و شکنجه کُنْد و زنجیر

در دخمه‌ٔ سرد و تار سلول

هر لحظه و ثانیه نفس‌گیر

جهل است و شقاوت است و ظلمت

با عشق و امید و نور درگیر

چهل سال فرود کابل و شلاق

بر پیکر رزمجویِ چون شیر

صد نوع و رُوِش شکنجه کردن

با حکم امام و حاکم پیر

دژخیم به شوق اجر اُخرا

شلاق زند به بانگ تکبیر

از مادر و کودکش در آغوش

تا پیر و جوان به نام تعزیر

«این قصه سری دراز دارد»

صد مثنوی است برای تقریر

اینک که زمانه‌ٔ خروش است

دوران قیام و وقت تغییر

از خشم و خروش و عزم ملت

آشفته شده خلیفه‌ٔ پیر

آینده تیره‌ٔ نظامش

در پیش دو چشم نموده تصویر

نابودی و انهدام و ذلت

پایان نظام جهل و تزویر

 

گودرز – دی ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات