728 x 90

تقدیم به اراده و عشق مردم اوکراین برای آزادی و پایداری

مقاومت مردم اوکراین
مقاومت مردم اوکراین

به انقلاب سلامی دوباره کرد جهان

سلام‌ها به سرود و ستاره کرد جهان

به عزم ملت اوکراین و عشق میهنی‌اش

به غیرتی که به جاماند پیش فوج ددان

چه بوسه‌ها که روان شد ز هر کران زمین

که بوسد آن رخ گلگون غیرت و ایمان

چه قلب‌ها که ستودند عشق بودن را

بجای‌ماندن و سنگر گرفتن از دل و جان

به دست‌های شریفی که بر سلاح نشست

زدند بوسه لبان تمام خلق جهان

به مادر و پدری که به پنجه سنگر کند

به دختری که به تن کرد جامه چون شیران

به عشق ملت آزاده‌ای به پرچم خویش

که خون سرخ فشاند از دهان سرخ‌رگان

نگو که خفته جهان در سکوت و تن دادن

ببین که عشق چه‌ها می‌کند گه توفان

اگر که غیرت و عشقت فدا و راه وفاست

به پیش پای تو برپا شود تمام جهان.

م. شوق ۹اسفند ۱۴۰۰

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5d27d258-720c-4705-a99c-02684dcc32dc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات