728 x 90

تولید واکسن ولایی!

واکسن ولایی
واکسن ولایی

عاقبت واکسنی برای «کووید»

گشت در داخل وطن تولید

 

مژده بر اهل علم و دانش طب

بهر این کشف و این دوای جدید

 

شاهکاری بُوَد ز نوع خود

آنچه اکنون شده عیان و پدید

 

در میان شگفتی و حیرت

خبرش در همه جهان پیچید

 

چند ماهی دگر شود صادر

صف ببندد جهان برای خرید

 

سازمان جهانی بهداشت

گفته ما را شما کنید تایید

 

واکسن «فایزر و «مدرنا» هم

می‌خورند ضربه‌ای بزرگ و شدید

 

واکسن ویژه ولایی تِست،

شده از بهر رفع هر تردید

 

یک آقازادهٔ گرامی هم

داوطلب شد برای تست جدید

 

لیک در این نمایش مضحک

جز فلاکت در آن نباید دید

 

بهتر آن بود که «حضرت آقا»

یا تمامی اهل بیت پلید

 

سوژه می شد برای این منظور

تا که بهتر بشد به آن خندید

 

این‌که آنجا چه چیز شد تزریق

حیله بود هر چه بود و نیست جدید

 

از برای خروج از این بحران

تنگنای فشار برای خرید

 

شخص «آقا» و دولتش با هم

جز به این حیله عقلشان نرسید

 

حیله‌های نمایش قدرت

در ته خط یک نظام پلید

 

نشود جز فضاحت افزون

بهر عظما بدون هر تردید

 

چارهٔ شیخِ منشأ ویروس

بدتر از صد کرونا و کووید

 

ریشه‌کن کردن است و دیگر هیچ

می‌شود اینچنین و نیست بعید

 

این بساط پلید و ننگین را

باید از خاک این وطن برچید

گودرز – دی ۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5aba0306-ba82-4987-a91b-be496821bc91"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات