728 x 90

تو تنها نبودی...

حمایت از شهید...
حمایت از شهید...

برای شهید قیام سید محمد حسینی که گفتند خانواده‌ای نداشت که

در مراسم او شرکت کند ولی حمایت گسترده‌ای به وسعت ایران از او شد

 برایش مراسم گرفتند و او را برادر یا فرزند خود می خواندند.  .  .   

 

تو تنها و غریب نبودی

وقتی رفتی و سربدار شدی

هرگز چنین نبود که بی‌کس و تنها به خاک افتادی

آنگاه که دشمنان مردم و میهنت

تو را به جرم شورش بر اشغالگران عمامه‌دار

شورش علیه استبداد و غارت

به‌دار کشیدند

تو پرچم افتخار میهن بودی

تو فرزند دلیر مردم بودی

اینگونه نبود که تو تنها و غریب به خاک افتادی

بی یار و یاور و بی‌خانمان و کسی نبود که تکریمت کند

و داغدارت باشد و بر مزارت حاضر شود

شمع روشن کند و گل بگذارد

تو رفتی با افتخار

و با وفای به عهدت به مردم رفتی

تو فرزند رشید ملتی بزرگ هستی

دختران ایران گفتند ما خواهران محمد هستیم

پدران و مادران گفتند او فرزند ماست

برایت گریستند و بر مزارت گل گذاشتند شمع روشن کردند

در شهرها برای شادی‌ات حلوا و شیرینی نذر کردند

غذا توزیع کردند

ترانه خواندند

و زیباترین آوازها را برای عشق تو به آزادی میهنت

بر مزارت به گوش رساندند

 

یاران رزمنده‌ات در شهرهای عاصی و شورشی

پرشورتر و مصمم‌تر فریاد مرگ بر دیکتاتور فرتوت

مرگ برضحاک دوران سر می‌دهند

و نمادها و تصاویر منحوس شیخ را به آتش می‌کشند

و خویش را برای تداوم نبرد آماده می‌کنند

تو تنها نیستی همراه کاروان یاران شهیدت

در پیشاپیش صفوف نبرد حضور خواهی داشت

در روز پیروزی و در خنده‌های مردم آزاد شده از ستم شیخ

و در جشن پیروزی شما حضور دارید

روزی که بی‌شک و به‌زودی فرا خواهد رسید

 

گودرز - دی ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bf60a06f-79f4-4293-b29b-50c3c0c44899"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات