728 x 90

جدال مفسدان در ولایت

فساد و اختلاس در رژیم آخوندی
فساد و اختلاس در رژیم آخوندی

گفت روحانی دو و هفت میلیارد

از دلار نازنین رفته بر باد

کس نگفت این پول ناقابل کجاست

تو بگو ای قاضی ضدفساد

ما که می‌دانیم جایش مطمئن

باشد اندر نزد این یا آن «نهاد»

شخص«آقا» نیز، دارد قُـلّکی

پول می‌ریزد در آن هر بامداد

یک نود میلیارد و اندی از دلار

اندرونش هست مملو از فساد

هر که پرسش یا نگاه چپ کند

می‌دهد عمر گرامش را به باد

زین موارد از دلار و از یورو

مبلغ آنها فزون از میلیارد

گاه «هجده» هست و گاهی «بیست و دو »

می‌شود هر سال مقدارش زیاد

اقتصاد مملکت از این طریق

رو به رشد است و نمی‌باشد کساد

گر چه فرمود آن امام نازنین

«مال خر باشد، ولیکن اقتصاد»

صاحبان گنجهای بی‌حساب

عالمان دین و اهل اجتهاد

بانیان حوزه‌های لاکچری

بهر خود خوانند هر آن «اِن یَکاد»

گرم تدریس اصول فقه و دین

بحث و فحص از کیفر روز معاد

داده‌اند خمس و زکات مال خویش

نیستند مشمول تحقیق از فساد

اختلاس و رانتِ آقازاده‌ها

هست پا برجا و بر وفق مراد

ارزهای مختلف در بانکها

طیب و طاهر مبرا از فساد!

خوان یغمایی و جمعی گرد آن

عضو این باند و جناح و آن نهاد

جنگ افشا کردن باند رقیب

گشته مغلوبه به هر شهر و بلاد

وحشت از شورش هراسان از قیام

مفسدان را کرده اهل عدل و داد

ملت اما نیک می داند که نیست

این حکومت جز فساد اندر فساد

چاره اندر خیزش است و انقلاب

بر توان خویش دارد اعتماد

 

گودرز - آبان ۹۸