728 x 90

جمهوری اعدامی!

نه به اعدام
نه به اعدام

کار «رهبر» گوئیا جز کشتن و اعدام نیست

درد او را چاره و درمان جز این اقدام نیست

 

در جنونی مرگ زا در وحشتی بی‌انتها

روز و شب هر ساعتش جز زهر اندر کام نیست

 

سرنگونی آن‌چنان او را پریشان کرده است

نیک می داند که او را چاره این احکام نیست

 

در جنایت «دیکتاتور» آنسان عنان بگسسته است

هم از این رو لایق‌اش جز آتش و اقدام نیست

 

شورشی سنگین و آتشبار او را در کمین

ریشه‌هایش در خیابان است و در اوهام نیست

 

یک قیام آتشین کابوس بی‌پایان او

وحشت و کابوس او را نقطهٔ اتمام نیست

 

لحظه‌هایش اضطراب و انتظار انهدام

راهکارش لاجرم جز تکیه بر اعدام نیست

 

حاکم اعدام و جمهوری اعدامی او

سرنوشت‌اش بهتر از ضحّاک خون‌آشام نیست

 

ملتی در زیر اعدام فقیهان شرور

بی‌قرار روز طوفان، ساکت و آرام نیست

 

شورش در راه آنسان آتشین و مهلک است

حاکم اعدامها را جز فنا فرجام نیست

 

گودرز - اردیبهشت ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/66f8b4ef-55c8-4e52-8ac0-b26ed9456b87"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات