728 x 90

جنایتی دیگر!

اعدام جنایتکارانهٔ  ۳جوان قیامی در اصفهان
اعدام جنایتکارانهٔ ۳جوان قیامی در اصفهان

دوباره شیخ شرور و جنایتی دیگر

دوباره حاکم جور و شقاوتی دیگر

 

دوباره شاه فقیهان اهرمن آئین

به نام دین خدا یک خیانت دیگر

 

ز باغ ملت ایران سه سرو قامت را

به خاک تیره فکند و قساوتی دیگر

 

جنون و وحشتش از آن سقوط در تقدیر

مگر که چاره شود با رذالتی دیگر

 

خروش شهرِ برآشفته از جنایت شیخ

دوباره اوج گرفت و شجاعتی دیگر

 

اگر چه شیخ فرو مایه می‌کِشد هر روز

به‌دار جور و جنون سرو قامتی دیگر

 

ولیک سر نکند خم به لشگر بیداد

دلیر مرد و زنان با رشادتی دیگر

 

دوباره صحن خیابان شود پر از آتش

بپا کنند دلیران قیامتی دیگر

 

تهی می نشود شهر هرگز از فریاد

به اوج خویش رسد با صلابتی دیگر

 

پیام خون شهیدان سربدار وطن

قیام و شورش و عصیان و ضربتی دیگر

 

به فرق شیخ و سپاه جنایت و نکبت

بریز آتش و آهن به‌شدتی دیگر

 

بیا که شورش و آتشفشان در تقدیر

به انقلاب فراخوند و همتی دیگر

 

گودرز – ۳۰اردیبهشت ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5baad1cc-f185-4132-8d85-4394710c63d1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات