728 x 90

جهش تولید!

سال جهش اقتصادی
سال جهش اقتصادی

اندر این اوضاع و در این گیر و دار

که جهان گشته به ویروسی دچار

«کرونا» این دشمن نوع بشر

رفته در هر کوچه و شهر و دیار

کرد «آقا»‌ ناگهان فرمایشی

گوئیا باشد جنابش توی غار

البته باشد درون کاخ خود

عاری از ویروس و هر رنج و فشار

نیست دردش مرگ و میر مردمان

دردش اینک اقتصاد است و دلار

گرچه از دید امامش اقتصاد

مال خر می‌بود در آن روزگار

مرگ با ویروس از پیر و جوان

تاکنون آمار آن دهها هزار

نیست از بهر جنابش مسأله

هم‌چنان کمبود میزان دلار

گفت در «تولید» «جهش» باید نمود

مسأله این است در این روزگار

ما «به هر قیمت» شده تولید را

بایدش افزون کنیم از پیر و پار

گفت پزشکی و پرستاری چنین

با دلی پر درد و چشمی اشکبار

امر و دستورات عظمایی تو

هست یک جرم بزرگ و آشکار

کثرت ویروس بنماید جهش

این بُوَد تولید تو در این گذار

پر جهش می‌بوده تولیدتان

اندرین چهل و دو سال ای نابکار

بوده اندر صدر تولیدتان

اختلاس و رانت و دزدی بیشمار

دزدی و فقر و فساد و اعتیاد

پرشتاب گسترده شد در هر دیار

پیکر انسان فتاده بر زمین

در خیابان‌ها به هر گوشه کنار

خواهی افزون سازی این تولید را

کشتن انسان برایت نیست عار

پاسخ غدر و خیانتهایتان

نیست جز خشم و خروش و انفجار

شورش بنیان‌کنی اندر ره است

بر همه شورش‌گرانش افتخار

 

گودرز – فروردین ۹۹

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات