728 x 90

خروش آذر!

تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل به‌مناسبت روز دانشجو
تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل به‌مناسبت روز دانشجو

روز پرافتخار دانشجو

ماندگار از سه شعله‌ٔ آذر

در شب قیرگون استبداد

نور و شور و شراره و اخگر

نهضت پرغرور آذرماه

ضد حکام جهل و جور و شر

روز بانگ و خروش آزادی

از گلوی جوان شورشگر

روز عصیان نسل پیش‌آهنگ

شور آزادی وطن در سر

جنبش دیرپای دانشجو

متحد پرتوان چنان لشگر

بود و باشد همیشه دانشگاه

بهر آزادی و شرف سنگر

همنوا با قیام کارگران

سوی میدان دلیر و عصیانگر

از پرستار و کارگر دهقان

کودکان و زنان بی‌یاور

رهگشا و صدای آنان است

در دفاع از حقوقشان سنگر

میهن اینک اسیر دیوان است

شاه عمامه‌دار ویرانگر

دور باید ز پهنه میهن

ظلم و بیداد شیخ غارتگر

متحد همصدا و همبسته

بخروشیم باز در آذر

 

گودرز - ۱۴آذر ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات