728 x 90

خرید واکسن !

واکسن بخرید
واکسن بخرید

خودداری رژیم از خریدن واکسن کرونا در حالی‌که اغلب کشورها جهان اقدام به خرید آن برای واکسینه کردن مردمشان کرده‌اند…

 

تولید شد سر انجام این نو رسیده واکسن

چشم جهان بگردید از این پدیده روشن

 

یک‌سال وحشیانه کشتار کرده ویروس

در چهار سوی ایران از مرد و کودک و زن

 

حالا رسیده واکسن دنیا همه خریدار

تا دفع آن نمایند از جسم و جان و از تن

 

شیخان ولی در ایران زین واقعه غمینند

زیرا برایشان کفر باشد خرید واکسن

 

درمان این کرونا دارد هزینه‌هایی

نیِ «باید و نباید» یا ورد و روضه‌خواندن

 

دستی به جیب کردن الزام این خرید است

ارز و دلار خواهد هر چیز را خریدن

 

صد عذر و صد بهانه آورده‌اند شیخان

عذری دگر نمانده از بهر طفره رفتن

 

از بهر بمب و موشک منعی و مشکلی نیست

یا از حساب ملت خرج ترور نمودن

 

با پول بی‌زبان و سرمایه‌های ملت

بهر نظام «بشّار»، خرج و هزینه کردن

 

یا بهر عیش و نوشِ «آقا» و «آقازاده»

صدها هزار میلیارد بی‌درد سر ربودن

 

با اختلاس و دزدی یا رانت و رشوه‌خواری

ارز و دلار بسیار در بانکها سپردن

 

بهر تمام اینها پول و پَله فراوان

اما برای مردم حرفی نزن ز واکسن

 

غیر از «کووید ۱۹» ویروس دیگری هم

صدبار مرگزاتر اِشغال کرده میهن

 

نامش ولایت مرگ شیخ است رهبر آن

درمان و واکسن آن در آتشش فکندن

 

این است راه‌کارِ امحاء و مرگ ویروس

آتش بر آن فرو ریز بنیاد آن بر افکن

 

اینگونه ملک و ملت از این کووید حاکم

گردد خلاص و آید فردای پاک و روشن

 

گودرز – دی ۹۹