728 x 90

خیابان‌های شورشی!

خیابان‌های شورشی...
خیابان‌های شورشی...

در خیابان‌های شورش و قیام

ملتی عاصی و به‌جان آمده با

سینه‌های لبریز از خشم

و حنجره‌های پرشده از فریاد

انهدام نظام جهل و جنایت

و مرگ دیکتاتور پیر را را اراده کرده است

شورشی و بی‌باک

توفنده و پرتوان به پیش می‌تازند

زنان و مردان دلاور

دختران و پسران شورشگر

تا برانداختن تمامیت نظام نکبت و رذالت و غارت

از پای نخواهند نشست

و توفان رزمشان

سر بازایستادن ندارد.

 

۱مهر ۱۴۰۱ – گودرز

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5c77b133-f035-413c-8d23-19f9bccf670f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات