728 x 90

خیزش سراوان!

خیزش سراوان
خیزش سراوان

چه گویم از ستم رفته بر بلوچستان

دیار مردم مظلوم و خاک محرومان

 

ز بیکرانهٔ دریا و خاک پر بارش

نماد فقر کنون گشته ساحل مکران

 

ز جور شیخ شقاوت فقیه غارتگر

به خون تپیده تن «سوختبر» برای نان

 

جوید دست دخترکان را به برکه‌ها «گاندو»

دریده سینه مردان گلولهٔ شیخان

 

صدای حق‌طلبی بی‌امان بشد سرکوب

ز راه کشتن و اعدام و سال‌ها زندان

 

خروش خشم فرو خورده هم‌چو طوفان شد

فکند لرزه به بنیان و هستی و شیخان

 

قیام و رزم «سراوان» قیام ایران است

نشان خیزش ملت طلیعه طوفان

 

پیام خون شهیدان پاکباز بلوچ

نبرد و شورش عصیان سراسر ایران

 

گودرز – اسفند ۹۹