728 x 90

دانشگاه، ناقوس آزادی

دانشگاه، ناقوس آزادی
دانشگاه، ناقوس آزادی

« تقدیم به دانشگاه و دانشجویان بپاخاسته‌اش»

 

 

ناقوس باز طنین برداشت

با ضربه‌های خشمگنِ کوبه‌‌اش درشت

بر مس‌جدارهٔ بغضی ترک ترک

-دیواره‌های تنگ گلوگاه میهنی-

ناقوس باز طنین برداشت:

ناقوس باز طنین برداشت

در خاطرش تو گویی

او زنده کرد

آوازهای عاصی ایام سرخوشیش

آن‌گه که می‌وزید

در بازمانده دهانش، چو چاه درد

آن گردبادهای تند آستانهٔ طوفان

آن‌گه که می‌وزید و می‌پیچید

در گل‌دهانهٔ حلقومش

- چون غنچه‌های سرخ زخم شهیدان -

آمال قلب شیفته‌اش، دردمند و داغ:

ناقوس باز به ‌یاد آورد

آوازهای شورشی‌اش را

آن ‌گه که می‌وزید

در مدخل دهان پرآوازش

موسیقی مبارزه و اتحاد و پیروزی:

 

ناقوس

با گونه‌اش

- ز اخگر خشمش چو ارغوان-

مست از خروش خاطره‌هایش

یا بیهش از تنورهٔ درد تناورش

از اوج برج سنگر بیداران

مستانه باز طنین برداشت

شیرانه باز خروشید:

 

ناقوس باز طنین برداشت

با ضربه‌های خشمگنِ کوبه‌‌اش درشت

بر مس‌جدارهٔ بغضی ترک ترک

-دیواره‌های تنگ گلوگاه میهنی-

ناقوس باز طنین برداشت

 

م. شوق

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/93212146-deb6-493d-adaa-d71600821e5d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات