728 x 90

در زیبایی لبخندهایتان گل می‌کاریم

در زیبایی لبخندهایتان گل می‌کاریم...
در زیبایی لبخندهایتان گل می‌کاریم...

در زیبایی لبخندهایتان گل می‌کاریم

از شهریور تا شهریور

 

گلوله‌های شرارت

در دهلیز صدا خفه‌کن‌ها

سرخی قلب‌هایتان را

ساختمان به ساختمان کاویدند

اما

شما

اشرف را قامت افراشتید

در اشرف قامت افراشتید

 

...

نگاه کن جهان!

اینجا اشرف است

 

آخرین گزارش «رحمان منانی»

با دست‌های بسته

از چهار شقیقهٔ پرپر

آخرین سلام فروتن «ابراهیم اسدی»

به درختان اکالیپتوس؛

این جگرگوشگان «شهردار» بی‌قپه اشرف

«سعید اخوان» در آخرین برنامهٔ «فردای ما»

در قاب سیمای آزادی

 

خیال سعید نورسی هنوز

ـ پنس در دست ـ

آغشته به حسرت امداد‌رسانی است

 

 

یاران شهریور!

طنین انداختید

از مرگ تا قامت بلند اسطوره

صدایتان وزید

از اندام شب‌نورد ستارگان زمینی

تا کهکشانی از کانون‌های شورشی

 

 

از شما هم‌چنان الهام می‌گیرد

خلقی، خشم بیرون کشیده از نیام

در مشق سرخ قیام

 

...

اینجا اشرف است

بر زیبایی لبخند‌هایتان هم‌چنان سوگند می‌کاریم

 

 

ع. طارق

۱۰ شهریور ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/50b65586-f0e9-4288-97db-b0d27413d0f6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات