728 x 90

رتبهٔ اقتصاد نظام!

رتبه اقتصادی خامنه‌ای
رتبه اقتصادی خامنه‌ای
خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی:
«… اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه هجدهم است»

گفته اندر پیام خود عظما

با بلوفهای کهنه و رسوا

هجدهم اقتصاد در دنیا

کرسی و رتبه‌اش از آن ما

نیست این رتبه امتیاز کمی

باز هم جای ما روَد بالا

شش پله دگر صعود کنیم

می شویم برتر از همین حالا

پول ما جایگاه مستحکم

دارد اندر میان پِشکل ها

بس جهش کرده‌ایم در تولید

لایقیم از برای ایوالله

کارگاهها ز شدت تولید

باد کرده درونشان کالا

روغن و تخم‌مرغ و گوشت و مرغ

شب عید کسبشان چنان رؤیا

قیمت هر چه هست و هر چه نیست

می‌رود هِی آسانسوری بالا

در مزایا و حق کارگران

نیست هیچ کشوری به مثل ما

پنج شش ماه بلکه افزون تر

ندهیم کارمزدی آنها

رتبه و جای ما از این بابت

یک شده در تمامی دنیا

ملتی را به زیر خط فقر

کمرش را نموده‌ایم دولّا

ملت اندر جواب او گویند

دم فرو بند «خَفه» همین حالا

آنچه کرده جهش، نه تولید است

بلکه باشد وقاحت عظما

زود باشد که آتش عصیان

پر شرر شعله‌ور شود برپا

مانَد از بیت و از نظام تو

تلّ خاکستری فقط بر جا َ

گودرز – فروردین ۱۴۰۰

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ec51c603-5471-4406-962d-7c5f3f6f3625"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات