728 x 90

رضایت عظما

رضایت خامنه‌ای
رضایت خامنه‌ای

خامنه‌ای ۱۰مهر ۹۸در دیدار با سرکردگان سپاه گفت «من صددرصد از سپاه راضی هستم… »

 

من ز اعمال شما ای پاسداران راضی‌ام

از شما ای حامیانم ای عزیزان راضی‌ام

سالها در خدمت اصل ولایت بوده اید

عامل سرکوب در هر جای ایران راضی‌ام

هر کجا از بهر حق باشد صدای اعتراض

من از اقدام شما در کشتن آن راضی‌ام

از صدور ارتجاع با نام دین و انقلاب

از عراق و شام تا صنعا و لبنان راضی ام

«عمق راهبردی» ما باشد ورای مرزها

چون شمایید مجری آشوب و بحران راضی‌ام

«شیخ حسن نصرلله» در لبنان و «حوثی» در یمن

می‌دهید هم پول و هم موشک به آنان راضی‌ام

اهل دنیایید لیکن دینتان سرپوش آن

با تظاهر می‌کنید این امر پنهان، راضی‌ام

عشقتان باشد قاچاق، انواع رانت و اختلاس

زین همه جهد و جهاد و عشق و ایمان راضی‌ام

ثروت و سپرده‌های مردمان در جیبتان

من از این تجار سردار مالخواران راضی‌ام

با هزاران شرکت بنگاه و بانک مختلف

از همه سردار مستضعف پناهان راضی‌ام

می‌خورید گاهی «دکل» با نفت گه پول کثیف

من از این ظرفیت هر چیز خواران راضی‌ام

لاکن از نومیدی و از ریزش و ترس شما

در مصاف با انقلاب مردمان ناراضی‌ام

گفت رندی اینچنین با این فقیه نا بکار

بنده هم از دیر کرد مرگتان ناراضی‌ام

گودرز – مهر ۹۸

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/82ac6d0f-7d3a-49a7-b498-2ace8cddff6f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات