728 x 90

رقص آتش

رقص آتش
رقص آتش

رقص آتش

در راه‌بندان

و خلقی پرخروش،

هم‌نوا، دست‌افشان

 

برق غرور

بر فراز شهر

و طبل خیزش

برای رزم تا پایان

 

جشن اراده‌ها برپاست

و خشم و آتش

بر دودمان ظلم

در هر کوی،

هر میدان

 

فصل شورش

بر سپاه شب

با غریو آزادی

و سرود قیام

تا سپیده دمان.

* * *

و اینک صبح پیوند

با میلاد نور

برای جهش از تیرگی

تا اوج رنگین کمان.

 

ف. پویا

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4bdf9cd7-8862-4789-b195-636938f1142d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات