728 x 90

رقیب شمر و یزید!

گرامیداشت یاد قتل عام شدگان سال۶۷
گرامیداشت یاد قتل عام شدگان سال۶۷

شرح اعمال شیخ مردم‌خوار

نتوان وصف آن به صد گفتار

ملتی را به سوی نابودی

می بَرَد این خلیفه غدار

در شقاوت رقیب شمر و یزید

لعن و نفرت بر او هزاران بار

در تجاوزگری و خون‌ریزی

از مغول بدتر است و از تاتار

اصل و بنیادشان شقاوت بود

گفت آنرا امامشان صد بار

«کم بخوانید سورهٔ رحمت

باز خوان از قتال و از کشتار (۱)

قتل‌عام و شقاوت فتوا

«شصت و هفت»، سی هزار بر سرِ دار

سی و اندی گذشت و دیگر بار

قتل‌عامی دگر شده تکرار

کرونا را گرفته در خدمت

شده ویروس به جای حلقه دار

صدهزاران بکشت از ملت

میلیونها در این میان بیمار

اینچنین حکم داد و فتوا داد

رهبر این قبیله غدار

واکسن» از بهر مردمان ممنوع

کرونا را بگو کند کشتار

غرق در ماتم و عزا ملت

در خود و ناامید و در ادبار

شاید اینسان ز روزِ در تقدیر

روز شورش قیام آتشبار

بگریزد از انقلاب بزرگ

انهدام نظام نکبت‌بار

شیخ را گو که دیر نیست روز حساب

آید آن روز و نیست راه فرار

سرنوشتت سقوط و اضمحلال

نقطه پایان و مرگ ذلت‌بار

گودرز - مرداد ۱۴۰۰

پانویس:

۱-خمینی: شما سوره برائت را برای مردم چرا نمی‌خوانید؟ شما آیات قتال را چرا نمی‌خوانید؟ هی آیات رحمت را می‌خوانید! آن قتال هم رحمت است

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/744d6d39-506e-4ba7-b35c-f00ac91bd970"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات